CZ / EN

Kontaktní údaje

Nadace James Dean Foundation byla založena v únoru 2014 za účelem podpory a pomoci pacientům po traumatických úrazech, pacientům se svalovou dystrofií a všem těm, kteří mají ať už v důsledku nehody nebo vrozeně poruchy hybnosti pohybového aparátu.

Posláním a cílem nadace James Dean Foundation je pomáhat a podporovat pacienty spinálních jednotek, traumatologických a ortopedických oddělení a dalších oddělení, pečujících o pacienty s omezenou nebo žádnou hybností pohybového aparátu.

Veškerý výtěžek z činnosti Nadace James Dean Foundation je směřován na konkrétní a adresnou pomoc pacientům ochrnutých po autonehodách a jiných traumatických úrazech, jejichž následkem je nevratné poškození míchy, následné částečné nebo úplné ochrnutí a ztráta motorických funkcí pohybového aparátu a stejně tak i na pomoc pacientům se svalovou dystrofií a jinými závažnými poruchami hybnosti.

Pomozme spolu lidem, kterým se změnil život během jediné vteřiny...